Nikonin yhteistyökumppanuudet

NIKONIN PROJEKTIT JA YHTEISTYÖHANKKEET

Nikonin ja eri puolilta Eurooppa tulevien valokuvaajien välisellä yhteistyöllä nykyajan teemoja voidaan kattaa syvällisemmin. Yhteistyön avulla nousussa olevat valokuvajournalistit voivat lisäksi kehittää taitojaan samalla kun ammattivalokuvaajat saavat mahdollisuuden testata oman luovuutensa rajoja ja innoittaa muita. Tuemme humanitaaristen ongelmien pitkäjänteistä raportoimista ja järjestämme ammattitaidon jakamiseen tähtääviä tapahtumia.