Environmental Photographer of the Year ‑palkinto

Nikon, WaterBear ja CIWEM hakevat Environmental Photographer of the Year 2021 ‑palkinnon voittajaa. Nyt jo 14:ntenä vuonna peräkkäin järjestettävä kansainvälinen kilpailu antaa mahdollisuuden lisätä tietoisuutta planeettaamme vaarantavista ympäristöongelmista. Palkinto juhlistaa ihmiskunnan kykyä selviytyä ja innovoida sekä esittelee ajatuksia herättäviä kuvia, jotka kiinnittävät huomiota toimintamme vaikutuksiin.

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta kaikille ikään katsomatta. Kehotamme sekä ammattilais- että harrastajakuvaajia lähettämään provokatiivisimmat, tunnepitoisimmat ja kiehtovimmat luontokuvansa. Osanottajat voivat voittaa rahaa ja palkintoja kahdeksassa luokassa, kuten myös Environmental Photographer of the Year 2021 ‑pääpalkinnon.

Kilpailuluokat

Environmental Photographer of the Year ‑kilpailu tukee Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kiireellisiä toimintakehotuksia ja antaa tunnustusta kehityksen, köyhyyden vähentämisen, tasa-arvon, turvallisuuden ja ilmastotoimien monimutkaiselle, toisiinsa kytkeytyvälle luonteelle, kuten myös yhteiskunnan kaikkien sektoreiden ennennäkemättömille ponnisteluille nykypäivän ongelmien ratkaisemiseksi.

Environmental Photographer of the Year

Pääpalkinto myönnetään kuvalle, joka selkeyttää ympäristönmuutosten ja yhteiskunnallisen epätasa-arvon syitä ja vaikutuksia, esittää ratkaisuja ilmastolliselle ja ekologiselle hätätilanteelle sekä innostaa meitä elämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palkittu valokuvaaja saa

  • 10 000 punnan rahapalkinnon ja palkintotodistuksen
  • aukeaman ja haastattelun CIWEM:n The Environment ‑aikakauslehdessä
  • profiilin WaterBear-alustalla
  • artikkelin Nikon Europen sivustossa
  • ja paljon muuta.

Young Environmental Photographer of the Year

Tämä Nikonin kanssa yhteistyössä myönnettävä palkinto esittelee enintään 21-vuotiaiden nuorten valokuvaajien parhaat otokset ympäristövalokuvauksen alalta.

Palkittu valokuvaaja saa

  • Nikon Z ‑kameran ja kolme Nikonin objektiivia
  • profiilin WaterBear-alustalla
  • artikkelin Nikon Europen sivustossa
  • haastattelun CIWEM:n The Environment ‑aikakauslehdessä
  • ja paljon muuta.
Muita palkintoja ja esittelymahdollisuuksia myönnetään seuraavissa luokissa:

The Resilient Award (Resilient-säätiön palkinto)

Tämä Resilient-säätiön kanssa yhteistyössä järjestettävä luokka käsittelee valokuvauksen avulla toteutettavan tarinankerronnan vaikutusta. Palkinto myönnetään kuvalle, joka sisältää opettavaisen, toivoa antavan ja toimintaan kannustavan kiehtovan tarinan.

Resilient-säätiö perustettiin vastauksena nopeaan ilmastonmuutokseen liittyvään toimettomuuteen. Säätiö pyrkii ratkaisemaan nykyajan kriittisimmät ongelmat inspiroivan ja tehokkaan tarinankerronnan avulla.

Environments of the Future (Tulevaisuuden ympäristöt)

Tämän palkinnon aiheena on ihmisten toiminnan vaikutus ympäristöön, ja se antaa viitteitä tulevasta. Valokuvat havainnollistavat vastoinkäymisiä kohdanneiden ihmisten ja ympäristöjen sinnikkyyttä sekä vastaamista ympäristön tuhoutumiseen, energian toimitusvarmuuteen ja luonnonvarojen säilyttämiseen liittyviin haasteisiin.

Sustainable Cities (Kestävät kaupungit)

Tässä luokassa keskitytään rakennettuihin ympäristöihin sekä niissä asuviin yhteisöihin ja eläimiin: älykkäisiin ja elinvoimaisiin kaupunkeihin, liikenteeseen, jätehuoltoon sekä luonnon, yhteiskunnan ja infrastruktuurin välisiin yhteyksiin. Valokuvien joukossa on tekniikkaan, suunnitteluun, materiaaleihin ja rakenteisiin liittyviä ympäristöratkaisuja.

Climate action (Ilmastotoimet)

Tämä palkinto tutkii kestävää ympäristöpoliittista ja taloudellista kehitystä sekä esittelee ihmisten yhteyden luonnon maailmaan ja toimemme sen suojelemiseksi. Valokuvissa korostuvat ympäristön luonnollinen ja sosiaalinen arvo, edullinen puhdas energia sekä ympäristönmuutoksen innovatiiviset mukauttamis- ja lievittämistoimenpiteet.

Water and Security (Vesi ja turvallisuus)

Tämän luokan aiheina ovat puhtaan veden ja hygienian väliset monimutkaiset suhteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja turvallisuus. Valokuvissa käsitellään yhä lisääntyvää veden tarvetta ja tasa-arvon merkitystä vesihuollossa veden niukkuudesta aina tulviin.

People's Choice (Ihmisten valinta)

Yleisölle tarjotaan tässä tilaisuus äänestää vuoden 2021 paras ympäristövalokuva. Äänestys tapahtuu verkossa, ja Ihmisten valinta ‑palkinto myönnetään eniten ääniä saavalle kilpailutyölle. Voittaja liittyy vuoden 2021 raadin voittajiin, ja hänen kilpailutyönsä esitellään Environmental Photographer of the Year ‑näyttelyssä.

Lähetä paras työsi, niin voit voittaa! Siirry Environmental Photographer of the Year ‑kilpailun viralliselle sivulle tänne, jos haluat tietää lisää osallistumisesta kilpailuun.